*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujZM Silesia S.A.

Producent


ZM SILESIA S.A. Zakład Katowice
http://www.silesiasa.pl/images/zmsilesiatuv-pol.jpg

Certyfikaty:

 
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting