*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP

drukujBaterpol S.A.

Producer


Baterpol S.A.
http://www.baterpol.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=74

Certificates

  • Certificate of Quality Management System in accordance with EN ISO 18001:2004
  • Certificate of Quality Management System in accordance with EN ISO 14001:2009
  • Certificate of Quality Management System in accordance with EN ISO 9001:2008
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting