*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujCertificates

No.

Document

Released by

Expiration date

1

Certificate ISO9001 ver. ENG

TUV Nord

 2024-03-18

2

Certifikate IATF 16949 ver. ENG TUV Nord
      2024-03-18

3

Certificate of Health Quality

National Institute of Hygiene

2022-12-18

4

Certificate of Conformity of the Factory Production Control ver. (CE) ENG ZETOM  
  5 Certyficate ISO 14001

ISOCERT

2022-04-29

       
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting