*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujPoland 
Sales Team Manager  
Marek Perkowski
Tel. + 48 63 247 49 56
Mobile +48 695 109 611
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: marek.perkowski@granges.com

 


 
Trader 
Mariusz Szurgot
Mobile +48 695 108 041
e-mail: mariusz.szurgot@granges.com

 
Trader 
Marek Michalski
Mobile +48 695107071
e-mail: marek.michalski@granges.com
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting