*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujConstruction, container and household appliances 
 
Sales Team Manager  
Witold Mazurek
Tel. + 48 63 247 46 37
Fax + 48 63 247 46 19
e-mail: w.mazurek@impexmetal.com.pl

 


 
Regional Sales Manager  
Wiesław Zioła
Tel. + 48 63 247 49 53
Mobile +48 695 109 610
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: w.ziola@impexmetal.com.pl

 
Sales Manager  
Małgorzata Pilarska
Tel. +48 63 247 46 26
Fax. +48 63 247 46 19
e-mail: m.pilarska@impexmetal.com.pl
 

Trader  
Weronika Drewniacka
Mobile +48 695 108 061
e-mail: w.drewniacka@impexmetal.com.pl
 


Trader  
Patrycja Mielka
Mobile +48 695 109 613
e-mail: p.mielka@impexmetal.com.pl
 
 
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting