*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujConstruction, container and household appliances 
 
Sales Team Manager  
Witold Mazurek
Tel. + 48 63 247 46 37
Fax + 48 63 247 46 19
e-mail: witold.mazurek@granges.com

 


 
Regional Sales Manager  
Wiesław Zioła
Tel. + 48 63 247 49 53
Mobile +48 695 109 610
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: wieslaw.ziola@granges.com

 
Sales Manager  
Małgorzata Pilarska
Tel. +48 63 247 46 26
Fax. +48 63 247 46 19
e-mail: malgorzata.pilarska@granges.com
 

Trader  
Klaudia Rogowska
Mobile +48 532 743 446
e-mail: klaudia.rogowska@granges.com
 


Trader  
Patrycja Mielka
Mobile +48 695 109 613
e-mail: patrycja.mielka@granges.com
 
 
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting