polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP
2018-01-19
4.30 zł
0 %
2018-01-19
3,3994
4,1750
3,5576

Rosną przychody i zyski Grupy Impexmetal

+ 22.11.2017
Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 2,55 mld zł przychodów, co oznacza 15-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA przekroczyła ... See more
View all
IMPEXMETAL GROUP
We are a listed company focused on the non-ferrous metal sector. We have over
50 years of experience in the foreign trade of non-ferrous metals, semi-finished products, and bearings. We have traded on the London Metal Exchange (LME) since the mid-1970’s. Since 24 June 1997 Impexmetal S.A.’s shares have been listed on the Warsaw Stock Exchange. Since 2005 the Company has been included into the structures of the Boryszew Capital Group.
EBITDA
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizations: WR Consulting