*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujGränges Konin

Gränges Konin S.A.
Bolesława Prusa 2 Street
(Regus Sheraton Plaza Office)
00-493 Warszawa
NIP 525-000-35-51
http:   www.impexmetal.com.pl
 


 

Correspondence address:

Gränges Konin S.A.
Hutnicza 1 Street
62-510 Konin
tel.+48 63 247 44 22
tel.+48 63 247 49 00
Fax + 48 63 247 47 86
e-mail: info.konin@granges.com 
   
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting