*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP

NEWS

XII Edycja ARP Innovation Pitch

Agencja Rozwoju Przemysłu aktywnie działa na rzecz łączenia małych polskich firm z dużymi podmiotami. Jednym z działań, które umożliwia nawiązanie współpracy jest ARP Innovation Pitch, podczas którego podmioty z sektora MŚP...

Rosną przychody i zyski Grupy Impexmetal

Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 2,55 mld zł przychodów, co oznacza 15-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA przekroczyła 201 mln zł (zwyżka o ponad 4 proc.), a zysk netto wyniósł...
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting