*
polski english ue
Boryszew

 

MENU
Rotator 1
ONE OF THE LARGEST
POLISH CAPITAL GROUP

drukujZM Silesia S.A. Oddział Huta Oława

Producer


ZM SILESIA S.A. Zakład Katowice
http://www.silesiasa.pl/images/zmsilesiatuv-pol.jpg

Certificates:

 
Certificate of Quality Management System in accordance with EN ISO 9001:2008
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting