*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKontakt

Pełnomocnik ds. ZSZ
Janusz Zasikowski               
Tel. kom.+ 48 695 109 622
e-mail: j.zasikowski@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting