*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujCertyfikaty

Lp.

Nazwa dokumentu

Wydany przez

Data ważności

 1

 Certyfikat ISO9001

 TUV Nord

 2021-02-22 

 2

 Certyfikat IATF 16949

 TUV Nord

 2021-02-22

3

 Świadectwo Jakości Zdrowotnej

  PZH

2019-12-19

4

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli  Produkcji (CE)

   ZETOM  

  5

   Certyfikat ISO 14001                           

                                                      ISOCERT

   2022-04-29

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting