polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujCertyfikaty

Lp.

Nazwa dokumentu

Wydany przez

Data ważności

 1

 Certyfikat ISO9001

 TUV Nord

 2021-02-22 

 2

 Certyfikat ISO/TS16949

 TUV Nord

 2021-02-22

 3

 Certyfikat Akredytacji Laboratorium  Badawczego

 Polskie Centrum Akredytacji

2015-12-14

4

 Świadectwo Jakości Zdrowotnej

 PZH

2019-12-19

5

Świadectwo Jakości Zdrowotnej

 PZH

2018-07-20

6
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli  Produkcji
 
ZETOM   
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting