polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujAkredytacja

 W celu uzyskania odpowiedniego stopnia wiarygodności u naszych klientów, a także sprawnego zarządzania jakością, w Laboratorium Centralnym wdrożono i utrzymuje się udokumentowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 i Polskiego Centrum Akredytacji.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting