*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujBHP

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy jako istotnego czynnika dla każdego pracownika jest również priorytetem działań naszej firmy. Podejmujemy działania zapobiegające wszelkiego rodzaju zagrożeniom bezpieczeństwa pracy, w tym zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, oraz wypadkom i chorobom zawodowym. Tworzymy i sprzyjamy bezpiecznym i przyjaznym warunkom pracy.

Kładziemy nacisk na edukację i podnoszenie świadomości pracowników na temat zagrożeń na stanowiskach pracy i sposobach ich unikania. Motywujemy pracowników do wykazywania własnej inicjatywy w zakresie poprawy swoich warunków pracy poprzez funkcjonujący od wielu lat system ulepszeń oparty na filozofii kaizen.

Wszystkie nasze działania w zakresie bhp są zgodne z międzynarodowym standardem OHSAS 18001.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting