*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDyrekcja Zakładu Produkcyjnego 
 
           Prezes Zarządu,
           Dyrektor Generalny Impexmetal SA
           Piotr Szeliga                            
           Tel. + 48 63 247 49 00
           e-mail: p.szeliga@impexmetal.com.pl 


 
                          Główna Księgowa

             Agata Kęszczyk-Grabowska     
  
             Tel. + 48 63 247 49 03
             e-mail: a.keszczyk@impexmetal.com.pl
 


 
             Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
             Paweł Rutecki                    
  
             Tel. + 48 63 247 44 02
             e-mail: p.rutecki@impexmetal.com.pl
 
 
 
              Dyrektor Handlowy
              Marcin Cybulski                  
  
              Tel. + 48 63 247 49 00
              e-mail: m.cybulski@impexmetal.com.pl
 


 
             Dyrektor Produkcji
             Robert Jeżak                    
  
             Tel. + 48 63 247 49 04
             e-mail: r.jezak@impexmetal.com.pl 
             Dyrektor Kontrolingu 
             Grupy Kapitałowej Impexmetal SA
             Krzysztof Kamiński           
             e-mail: k.kaminski@impexmetal.com.pl 
   
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting