*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujPROJEKTY UNIJNE

W tej sekcji znajdą Państwo informacje o wszystkich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich.
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym  Gränges Konin S.A. publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting