polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujDział Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych 
Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych
Magdalena Fleśman               
Tel. + 48 63 247 49 32
e-mail: m.flesman@impexmetal.com.pl

 
Specjalista w Działe Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych
Iwona Różycka               
Tel. + 48 63 247 49 31
e-mail: i.rozycka@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting