*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDział Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych 
Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych
Magdalena Fleśman               
Tel. + 48 63 247 49 32
e-mail: m.flesman@impexmetal.com.pl

 
Specjalista w Działe Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych
Iwona Różycka               
Tel. + 48 63 247 49 31
e-mail: i.rozycka@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting