polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujKodeks Etyczny Impexmetal SA

Kodeks Etyczny Impexmetal SA (4.33 MB, )
wydanie z dnia 20.04.2015
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting