*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujOferta

Grupa Impexmetal to jedna z największych grup przemysłowych, posiadająca szeroką ofertę wyrobów z metali kolorowych.

Podstawowymi segmentami produktowymi Grupy są:
 
  • aluminium,
  • miedź,
  • cynk,
  • mosiądz,
  • ołów,
  • łożyska.

Produkty Grupy mają zastosowanie m. in. w przemyśle motoryzacyjnym, instalacyjnym, maszynowym, budownictwie, metalurgii i hutnictwie.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting