*
polski english ue
MENU
rotator1_18
18.06.2014 PYTANIA AKCJONARIUSZA NA ZWZA W DNIU 25 CZERWCA 2014 ROKU pobierz »
Pytania akcjonariusza Spółki zgłoszona na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A.

drukujPYTANIA AKCJONARIUSZA NA ZWZA W DNIU 25 CZERWCA 2014 ROKU

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting