*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujNumer projektu: POIR.01.01.01-00-0025/18Tytuł Projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego stopu aluminium przeznaczonego do produkcji zakrętek odpornych na wysokie ciśnienia w przemyśle opakowaniowym”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0025/18
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 6 591 077,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 768 442,56 PLN
Okres realizacji: 01.07.2018 – 29.05.2021
 
Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest wykonanie szeregu prac prowadzących do opracowania innowacyjnego stopu jakim jest BLACHA ZE STOPU ALUMINIUM DO PRODUKCJI GŁĘBOKOTŁOCZONYCH ZAKRĘTEK PRZEZNACZONYCH DO WYSOKOCIŚNIENIOWYCH ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH. Produkt będzie miał zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, do produkcji głęboko tłocznych zakrętek, przeznaczonych do wysokociśnieniowych zastosowań spożywczych.
Efektem ma być nowy stop, który będzie w stanie sprostać realnym oczekiwaniom producentów zakrętek na stopy aluminium o specjalnych właściwościach, tj. podwyższonej odporności na wysokie ciśnienie, przy zachowaniu wysokiej podatności do tłoczenia, niskiego poziomu anizotropii płaskiej oraz podwyższonej odporności termicznej i przyczepności powłok lakierniczych.
Rezultat projektu to innowacyjny produkt: BLACHA ZE STOPU ALUMINIUM DO PRODUKCJI GŁĘBOKOTŁOCZONYCH ZAKRĘTEK PRZEZNACZONYCH DO WYSOKOCIŚNIENIOWYCH ZASTOSOWAŃ SPOŻYWCZYCH.
 

 Okres realizacji projektu ustala się na:
  • rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2018
  • zakończenie realizacji projektu: 29.05.2021
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”.
 
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting