*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujAGD

MATERIAŁ DLA AGD

 
Przeznaczenie:
 
Al / stop Al Stan umocnienia Zakres grubości [mm] Proponowane zastosowanie
EN AW- 8079 H14 0.200 Do produkcji suszarek mechanicznych
EN AW- 1050A O 0.800 Do produkcji piekarników i prodiży.
EN AW- 1050A wg wymagań klientów 0.35-0.8 Do produkcji zamrażarek.
 
 
Skład chemiczny*:
 
Al / stop Al
Si [%] Fe [%] Cu [%] Mn [%] Mg [%] Zn [%] Al [%]
EN AW-1050A 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.07 min 99.50
EN AW- 8079 0.05-0.30 0.7-1.3 0.05 - - 0.10 reszta
* możliwa jest modyfikacja składu chemicznego pod indywidualne wymagania klientów

 
 
Stop Al Suszarki
EN AW- 8079 Stop ten zapewnia bardzo dobre własności plastyczne umożliwiające łatwe formowanie oraz wymagane własności wytrzymałościowe, odporność cieplną i odporność na korozję.  
 
Aluminium Piekarniki i prodiże
EN AW- 1050A Stop ten zapewniają bardzo dobre własności plastyczne umożliwiające łatwe formowanie oraz wymagane własności wytrzymałościowe i odporność cieplną.
 
Aluminium Zamrażarki
EN AW- 1050A Stop ten zapewniają bardzo dobre własności plastyczne umożliwiające łatwe formowanie oraz wymagane własności wytrzymałościowe i odporność cieplną.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting