*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWspomnienia

Andrzej Gronuś (75.26 Kb, )
Dyrektor Huty Aluminium ,,Konin" w Budowie (marzec 1961 - października 1963)
Krystyna Werhun (140.34 Kb, )
,,Moje lata w konińskim Zagłębiu”, wspomnienia, teksty wybrała Anna Dragan, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1981
Jerzy Bartecki (78.92 Kb, )
Dyrektor Huty Aluminium ,,Konin (grudzień 1966 - marzec 1977, sierpień 1983 - marzec sierpień 1990)
Roman Łopata (95.69 Kb, )
Dyrektor Huty Aluminium ,,Konin" (kwiecień 1977 - sierpień 1983)
Andrzej Krogulski (103.05 Kb, )
,,Moje lata w konińskim Zagłębiu”, wspomnienia, teksty wybrała Anna Dragan, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1981
Jan Woźniak (86.05 Kb, )
Dyrektor Zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting