Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWspomnienia

Andrzej Gronuś (75.26 Kb, )
Dyrektor Huty Aluminium ,,Konin" w Budowie (marzec 1961 - października 1963)
Krystyna Werhun (140.34 Kb, )
,,Moje lata w konińskim Zagłębiu”, wspomnienia, teksty wybrała Anna Dragan, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1981
Jerzy Bartecki (78.92 Kb, )
Dyrektor Huty Aluminium ,,Konin (grudzień 1966 - marzec 1977, sierpień 1983 - marzec sierpień 1990)
Roman Łopata (95.69 Kb, )
Dyrektor Huty Aluminium ,,Konin" (kwiecień 1977 - sierpień 1983)
Andrzej Krogulski (103.05 Kb, )
,,Moje lata w konińskim Zagłębiu”, wspomnienia, teksty wybrała Anna Dragan, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1981
Jan Woźniak (86.05 Kb, )
Dyrektor Zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting